Dzięki BMI (ang. Body Mass Index) w prosty sposób możesz sprawdzić, czy Twoja waga jest prawidłowa (18,5-25) lub czy przekracza normę czyli, że masz zbędne kg (>25) albo ważysz za mało (<18,5).

OBJAŚNIENIA:

Skala BMI (wg Światowej Organizacji Zdrowia – WHO):

  • BMI < 18,5 niedowaga
  • 18,5 – 24,9 waga prawidłowa
  • 25 – 29,9 nadwaga
  • 30 – 34,9 otyłość I stopnia
  • 35 – 39,9 otyłość II stopnia
  • > 40 otyłość III stopnia

Pamiętaj:

  • Wszystkie przedstawione tu kalkulatory przeznaczone są dla zdrowych osób dorosłych, z wyłączeniem kobiet w ciąży.
  • Kalkulatory te są wskaźnikami, które jedynie w sposób przybliżony określają Twoją rzeczywistą sytuację.