PPM i CPM czyli Podstawowa Przemiana Materii i na tej podstawie obliczona Całkowita Przemiana Materii to informacja dla Ciebie, ile kalorii potrzebujesz, aby utrzymać swoją wagę. W uproszczeniu – jeśli dostarczysz mniej energii niż Twoje zapotrzebowanie energetyczne najprawdopodobniej stracisz na wadze, jeśli więcej – przytyjesz.

OBJAŚNIENIA:


PPM (Podstawowa Przemiana Materii) - jest to ilość energii niezbędna na utrzymanie podstawowych procesów życiowych tj. oddychanie, praca serca, krążenie krwi, odbudowę, wzrost komórek i tkanek, napięcie mięśni, utrzymanie stałej temperatury. PPM można mierzyć na wiele sposobów. Najprostszym i najczęściej stosowanym jest wzór Harrisa-Benedicta. Ten właśnie zastosowano w dostępnym tu kalkulatorze.
Dla kobiet:
PPM (kcal/dobę) = 655,1 + (9,56 • W) + (1,85 • H) - (4,68 • A)
Dla mężczyzn:
PPM (kcal/dobę) = 66,5 + (13,8 • W) + (5,0 • H) - (6,8 • A)
W – masa ciała wyrażona w kg
H – wzrost w centymetrach
A – wiek w latach
 
CPM (Całkowita Przemiana Materii) - jest to suma wszystkich wydatków energetycznych.
Do obliczenia CPM użyto wskaźników aktywności fizycznej PAL (ang. Physical Activity Level), które odpowiednio wynoszą:
a. Mała aktywność – 1,4
b. Umiarkowana aktywność – 1,7
c. Wysoka aktywność fizyczna – 2,0

Pamiętaj:

  • Wszystkie przedstawione tu kalkulatory przeznaczone są dla zdrowych osób dorosłych, z wyłączeniem kobiet w ciąży.
  • Kalkulatory te są wskaźnikami, które jedynie w sposób przybliżony określają Twoją rzeczywistą sytuację.